януари 6, 2016

Капана Рециклира

“Капана Рециклира” е инициатива, свързана с разделното събиране на отпадъците в кв. Капана в Пловдив, който в първата си година се фоусира върху разделно събиране, предаване за рециклиране, а в някои случаи и повторното използване, на хартията (напр. в творческите ателиета за деца). Капана е кварталът на творческите индустрии и занаяти, който се намира в сърцето на града. За съжаление в квартала няма контейнери за разделно събиране на отпадъци, поради спецификата на квартала (малки и тесни улици) и не се осъществява извозване и тяхното събиране, въпреки желанието на хората, които живеят и работят тук. Задължителна естетическа и отговорна мисия в квартала е рециклирането. Капана, като център на културата в града, трябва да дава добър пример на обществото в тази насока. Идентифицира ли сме около 30 потенциални локации, които да се включат в инициативата (ателиета, работилници, заведения). Локациите са вече индентифицирани и стартирането на кампанията ще съвпадне с инициативата на “Инкубатор” “Графики в капана” 22-24 май https://www.facebook.com/events/1537070559896479/.

Творчески комплекс “Инкубатор” изработи визия за инициативата, и предостави на локациите кашони със стикери и плакати със символа на кампанията,както и се грижи за ежеседмичното извозване на събраната хартия. Резултатите (количеството събрана хартия) са публикувани на подстраница на www.кapanamarket.com/reciklirai ежемесечно за всяка локация индивидуално като е направена карта с точките – локации, които събират разделно хартията си.

Приходите от предадената хартия ще бъдат оползотворени за облагородяване ландшафта на квартала – озеленяване. При успех на кампанията след едногодишна практика, може да се включи и пластмасата за разделно събиране.

kapana reciklira fb

Капана рециклира

Filed under:АктивностИнициативиКапана || Tagged under:
Author: