януари 6, 2016

Национална Творческа Мрежа

„НАЦИОНАЛНА ТВОРЧЕСКА МРЕЖА „,  е проектна идея на Творчески комплекс „ИНКУБАТОР“,  чието идейното начало е положено през  2000 година.

Творчески комплекс „Инкубатор“

Подкрепя и работи за кандидатурата на град Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. и развитието на квартал КАПАНА, като уникална среда за творческата индустрия. Комплексът е най-големият инвеститор в квартала на творческите индустрии в Пловдив – кв. Капана. Организира множество културни събития в пространствата си и на открито, както и в градска среда (експота, изложби, пърформанси, обучения, работилници,фестивали). Инкубатор е автор на форматите Графики в Капана, Деца творят в Капана, Капана Маркет, Капана Рециклира, Хендмейд дей Пловдив, фестивалът Shake That Хълм и много други.

деца творят в капана

            grafiki malko kapana reciklira fb shake thaat хълм Handmade day Kapana Market Капана Маркет

Мисия на проекта

Мисията на сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ чрез проекта „Национална творческа мрежа“ е да изгради трайна връзка между децата, различните творчески звена, образователни структури и местни творци, запазвайки традициите и обичаите, подхранвайки въображението и творческите наклонности на деца и младежи от различни социални и малцинствени групи. Проектът предизвиква в национален мащаб интереса на децата и младежите към творческите индустрии и занаятите, като им дава насока за творческа и професионална реализация в бъдеще.

Същевременно проектът „Национална творческа мрежа“ предоставя модел за подпомагане на утвърдени творци в регионите, както и насърчаване на начинаещи творци предприемачи.   Включването на местните творци в това мащабно събитие и възможността да презентират  своите умения и дейност пред голяма общност от деца в региона ще допринесе за по-бърз и успешен ръст на дейността им. По този начин „Национална творческа мрежа“ ще се превърне в огромен стимул за развитие на местната творческа индустрия.  Финансовите средства, агрегирани от заниманията с деца по регионите ще останат именно там, за да се реинвестират обратно и да се превърнат в акумулатор за развитие на бъдеща дейност.

Национална творческа мрежа е създадена и е със седалище,  град Пловдив („Младежки Хълм“ и квартал КАПАНА), и е в подкрепа на децата, младежите и творците на България. Проектът е идея на Инкубатор и се реализира от творците, част от организацията. „Национална Творческа Мрежа“ е в подкрепа на Пловдив-Европейска столица на културата през 2019г. Подпомагайки дейността на творци и занаятчии от цялата страна, стимулирайки интереса към творчество и занаяти у младите хора и подкрепяйки  развитието  на добрите артистични практики и творчески индустрии в страната, Национална творческа мрежа ще се превърне в културен посланик на каузата „ЗАЕДНО“ в цялата страна.

Важни стратегически цели на проекта:

  • Цели да помогне на утвърдени и млади творци в различните региони, да развият своята креативна индустрия;
  • Предлага модел за устойчиво развитие на творческата индустрия в национален мащаб;
  • Помага на творците по региони, да популяризират своята дейност, и да се реализират по-успешно в областта си на дейност ;
  • Свързва институции, местен бизнес, творчески индустрии и артисти в устойчива креативна мрежа;
  • Агрегира в национален мащаб ръст на творческите предприемачи и творчески индустрии на местно ниво;
  • Създава трайна връзка между подрастващите, артистите и творците на местно ниво и разработва модел на развитие, насочващ децата и младежите в тяхното бъдещо творческо и професионално и бизнес ориентиране;
  • Предлага иновативен модел за подпомагане интеграцията на деца от различни малцинствени и социални групи;
  • Възпитава гражданското съзнание на децата и младежите и ги стимулира да работят за чиста околна среда, вдъхновявайки ги да творят предимно с рециклирани и рециклируеми материали.

 

Обхват на проекта:

  • -В рамките на една календарна година проектът ще се реализира в 10 български града и ще обхване приблизително около 300 творци и занаятчии от страната и около 20 000 деца и младежи . Предвиждаме включването на минимум 5 партньорски организации (училища, читалища, детски градини, НПО и др.) от всеки град.
  • Проектът Национална творческа мрежа включва няколко направления : Мобилна творческа мрежа, Национален творчески лагер, Национална творческа институционална мрежа: Деца в творческия кът / в читалища, детски градини и училища/, Стипендиантска програма НТМ

МОБИЛНА ТВОРЧЕСКА МРЕЖА

Национална Творческа Мрежа

Мобилна творческата мрежа се позиционира за определен период (около седмица) в дадено населено място. Програмата на лагера е предварително планирана и изготвена със съдействието на местни творци и институции,  които имат желание да помогнат и допринесат за развитието на децата, както и с педагози, занимаващи се с деца в своите населени места.

Творческата мрежа е изградена от няколко взаимосвързани компонента- творчески работилници, концерти, изложби, образователно кино на открито, театър, физически активности, зелени и кулинарни работилници, специализирани модули за деца с увреждания.

 

Творчески работилници

Това са творчески работилници, в които децата, с помощта на творци и и занаятчии   творят и имат възможността да опознаят и придобият творчески и технически умения, свързани с използването на различни естествени материали, свързани с традиционните и нетрадиционни занаяти и творчески техники. Децата   се включват в процесите, обработката и създаването на произведения от  дърво, керамика, вълна, стъкло, изучаване и запознаване с традиционните методи на тъкачеството, ковачеството, работата с прежда, рисуване, пигментация на текстил, представени от артисти и занаятчии.

детски работилнички деца творят в капана

Национална творческа мрежа творилници детски работилници

Образователно кино на открито

По време на престоя на Национален творчески лагер в различните локации, се прожектират пълнометражни и късометражни филми, с образователен характер, които представляват интерес за децата. През цялата седмица те могат да гледат филми за изкуството, история на изкуството, за собственият си роден край и неговите традиции и обичаи, както и филми с демонстрации на техники и трикове, които да възбудят любопитството и интереса им към творческия процес. Програмата е различна  всеки ден.

Образователно Кино на открито

Концерти

Следобедно – вечерната програма по време на престоя на Национална творческа мрежа, дава поле за изява, предоставяйки сцена за концерти, изпълнения на песни и танци на изявени деца от училищата и читалищата в даденото населено място. Те могат да представят себе си и своите таланти пред публиката в един по-различен формат.

Национална творческа мрежа Концерти

Изложби

При позициониране на творческият кемп в даден град, за една седмица бива представена съвместна изложба на най-талантливите художници от училищата, читалищата и школите по изобразително изкуство в региона. Същевременно ще се даде възможност на участниците в различни творчески работилници да изложат своята продукция пред широката аудиотрия-посетители на седмичното събитие. Децата участват в своята първа изложба и по този начин придобиват самочувствие и вяра в това, което правят.

Изложби Национална творческа мрежа

Физически активности

За децата се организират различни физически активности под формата на игра. Преминават по различни трасета с препятствия, търсят скрити предмети, правят аеробика, имитирайки различни животни, без да усетят, физическото натоварване като някакво задължение. Прилагат се упражнения от  йога и пилатес, които децата могат да практикуват и след това.

 физически активности национална творческа мрежа

 

Работа с деца с увреждания

Базата на Национална творческа мрежа ще бъде изготвена така, че да предостави достъп на деца с увреждания да участват равностойно със своите връстници в различните творчески работилници. Национална творческа мрежа цели да интегрира и подава ръка на всички деца, без значение от техният произход, физическо и социално положение. Съвместната творческа дейност на различни деца (със или без физически и социални проблеми) спомага за приемането и интеграцията, като чрез творчеството групите се социализират и се интегрират във външния свят.

работа с деца с увреждания национална творческа мрежа

Кулинарни работилници за здравословно хранене

Креативният кемп е оборудван с мобилна кухня, която се захранва от възобновяеми източници – соларни панели, които генерират енергия, за приготвяне на прясна, здравословна храна на място. Докато храната се приготвя, готвачите разказват за полезните й свойства, а децата и родителите могат да научат интересни факти за различните продукти. Поднесена и приготвена по атрактивен начин, здравословната храна може да стане по-привлекателна за подрастващите.

Национална творческа мрежа здравословно хранене

Театър

В програмата на събитието е включена поредица куклени театрални постановки. Част от куклите ще бъдат изработвани в творческите ателиета от деца и младежи. Театралната сцена ще бъде на разположение на самодейни детски и младежки театрални групи да представят своята продукция.

Театър Национална Творческа Мрежа

Зелени работилници

 Част от работилниците, са обвързани по интересен начин с рециклирането, повторната употреба на различни материали и създаване на произведения от тях. За тези, които не си падат по творческата част се прожектират интересни, подходящи за възрастта късометражни филми, които показват последствията от глобалното замърсяване и различни начини за справяне с отпадъците. Демонстрират се начините на разделно събиране на отпадъците и плюсовете от него – всичко това под формата приказка и игра.

Зелени работилници Национален Творчески Лагер

НАЦИОНАЛЕН ТВОРЧЕСКИ ЛАГЕР

Национален творчески лагер  е  завършващото събитие на едногодишната мобилна НТМ, което ще се провежда ежегодно в началото на септември  на Младежки хълм в град Пловдив.

В творческия лагер в град Пловдив ще бъдат поканени да  участват изявили се по време на работилниците в различите градове  деца и творци от цяла България. Целта е обединяване на талантите в една времева рамка от 10 дни,  която да даде възможност за тяхното мотивиране и  по-задълбочено обучение и насочване към правилните стъпки за бъдещото им развитие.

Модулите на младежкия лагер ще са същите като тези на мобилната творческа мрежа,  (творчески и занаятчийски работилници, театър, кино, зелени работилници, концерти и др.), но обхватът тук ще е по-мащабен, като творческите занимания ще кулминират в детски фестивал на креативността и ще включат не само пътуващите, но и местните деца от град Пловдив и региона. В свободното си време младежите ще имат възможност да се запознаят с културното наследство и забележителностите на град Пловдив.

Младежки хълм Пловдив НАционална творческа мрежа

Стипендиантска програма

Изявилите се деца по време на мобилната творческа мрежа във всеки град, по 10 от всеки град,  ще получат стипендии за участие в Творческия лагер в Пловдив.

Специални стипендии:

Специални стипендии ще бъдат отпускани за деца в риск, деца с увреждания и деца и младежи, настанени в социални институции. С тези стипендии, младежите и деца с увреждания  и/или представители на маргинализирани обществени групи ще имат възможността ще получат шанса не само да участват равностойно със свои връстници в творческите и занаятчийски програми, предоставени от Национална творческа мрежа, но и ще им бъде предоставена възможност за професионално ориентиране и евентуално продължаване на образованието им в училища по изкуство.

НАЦИОНАЛНА ТВОРЧЕСКА ИНСТИТУЦИОНАЛНА МРЕЖА

Сътрудничеството с местни образователни институции и творчески формации, ще бъде основен фактор за да се гарантира устойчивото развитие на творческата индустрия в региона и легитимация на местните творци пред обществото. Пътуващият творчески лагер и неговите кътове, ще стимулират активното сътрудничество с училища, читалища, местен бизнес и творчески индустрии, занаятчии и творци на свободна практика, родители и институции, които заедно да се обединят в една мрежа за благото на децата.

С активното участие на тези институции ще се разработи програмата „Деца в творческия кът“, която ще бъде позиционирана в детски градини, читалища и училища. В тях ще бъдат инсталирани специални творчески сетове, с обособени творчески кътове, в които децата ще могат да развиват своите таланти и умения. Творческите кътове са подготвени и напълно оборудвани за обучението на деца за работа с различни естествени материали, като дървообработване, работа с вълна и прежда, глина и керамични продукти, рисуване, плетене и други. Това са част от заниманията, на които те ще се обучават в различните региони.  След като мобилният творчески лагер отпътува, кътовете ще служат за развиване потенциала на децата, и работата с тях на местно ниво.

Мотивирането на децата и запазването на традиционните занаяти и похвати вървят ръка за ръка. По време на заниманията децата са заедно и така различните социални групи могат да работят наравно, приемайки себе си и околните.

Образователни ефекти и ефекти върху решаване на наболели проблеми в развитието на децата и младежите:

От социална гледна точка, такъв лагер е много полезен за децата, като това ги учи на самостоятелност и по-пълноценно общуване помежду им. Такова „приключение“  ги измъква от еднотипното ежедневие, и  ги отделя поне за малко от виртуалните им забавления. От опита, който имаме с провеждането на детските работилници „Деца творят в Капана“, (които се провеждат вече втора година от творчески комплекс Инкубатор – Пловдив), и от констатации на родителите, които водят децата си на мероприятията, имаме невероятни наблюдения върху психическото израстване на подрастващите, които се занимават с изкуство. Творческите дейности, се отразяват положително и намалят нивото на агресията,  която ежедневно рефлектира в поведението им, и повдига нивото на самочувствието у подрастващите. Опознават се чрез произведенията, които правят. Системното посещаване на работилници, творилници и подобни инициативи е чудесно решение за смисленото, ангажирано и с инвестиция в бъдещето, свободно време на подрастващите.  За това след напускането на лагера, в различните населени места остават творчески кътове, позиционирани в училища, читалища и детски градини, където децата да продължат своето развитие с помощта на местните  автори.

Друг аспект, към който Национален творчески лагер може да допринесе  е и опознаването на родината. Това е  нещо, което в момента е наболял проблем при деца и юноши.  Чрез едно „Творческо турне“, те ще се запознаят с обичаите, релефа, красотите на България, както и с различните традиционни занаяти по региони, ще придобият умения и знания.

Социални ефекти и ефекти за включване на маргинализирани групи деца и младежи:

 Тук децата са равни, независимо от техния етнически произход, социално или здравословно положение – те са творци, които се учат наравно и оценяват труда,творчеството и талантите на останалите. Чрез творческите работилници, децата се завръщат към реалното –  могат да създават истински неща, да изразяват себе си, своите чувства и творчески пориви, у тях се създава себеусещане за полезност и предприемчивост.  Когато децата са съсредоточени и изразяват себе си чрез изкуството, те не се делят по възраст, социално и здравословно положение, а се усещат като равни.

Ефекти върху професионално и бизнес ориентиране на младежи:

Когато работим с деца и младежи, ние залагаме и възпитаваме в тях не само култура и отношение към творчеството, но и предприемчивост и интеграция в обществото. Така те се превръщат в единици, допринасящи със своята добавена стойност хора, здраво стъпили на личните си качества. Всеки един от тях е бъдещ творчески предприемач, който ще заеме достойно място в гилдията и ще допринася за развитието на индустрията като цяло. Тук засягаме острият проблем, породен от нуждата за децата да не се правят само паркове и градинки, а наистина да биват възпитавани с повече внимание и отговорност. Творчеството отключва у младежите техните артистични заложби.

Ефекти върху дългосрочна трудова заетост и развитие на творческите индустрии в страната:

Творческият лагер дава  посока на други предприемачи, които да вложат не много големи усилия и финанси  в подкрепа на децата, развитието им и тяхното обучение и развитие с творчески насоки. В различните градове отделните творци, педагози и всички, занимаващи се с деца, дори само ентусиасти могат да направят план за по-често провеждане на подобни мероприятия. Така могат да бъдат включени не само частни лица, но и институции, които имат отношение към работата с младежи. Наскоро Инкубатор направи такова сътрудничество с Няколко читалища в Пловдив, които имаха глад за посещения. Ние от своя страна насочихме поток от деца натам, като им поднесохме по по-атрактивен начин иначе традиционните мероприятия, които се провеждат там.

КАКВО ПРАВИ ДО СЕГА ТВОРЧЕСКИ КОМПЛЕКС ИНКУБАТОР ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖИТЕ, ТВОРЦИТЕ И ОБЩЕСТВОТО?

За децата и творците

От две години, комплексът развива специална програма за деца, наречена „Деца творят в Капана“ (Капана е едноименен квартал в сърцето на Пловдив), в която всеки уикенд децата могат да правят различни хенд мейд неща, да се учат на работа с естествени материали, позабравени техники, плетене, шиене, рисуване, сглобяване на играчки, обработка на дърво, работа с текстил и текстилни бои, изобретяване на различни конструкции, работа с глина и други артистични и занаятчийски дейности. Събитието е много популярно и се радва на голям успех.

Точно поради тази причина ние от Инкубатор сме вдъхновени да развием този модел, който минава под формата на забавление за децата и едновременно е образователен и развлекателен. Това взаимодейства с алтернативните методи за обучение, които наблягат на заучаване на материала под формата на игра, а не чрез наизустяване. Национален  Творчески лагер е с амбицията да се превърне в традиция, която е национална, за да развива както децата, така и авторите по отделните региони. Ние виждаме решението именно в организирането на такива творчески лагери, които да не ограничават децата само локално. Вярваме, че чрез творчески работилници, занимания и пленери можем да постигнем високо ниво на интеграция между различните групи деца.

детски работилнички деца творят в капана

[ИНКУБАТОР ] е първият по рода си  творчески комплекс в България, който се намира в квартала на творческите индустрии в град Пловдив – кв. Капана.  През Август 2014 г. „ИНКУБАТОР“ получи изключително висока оценка и доверие с номинация от множество творци и екипа на общинска Фондация Пловдив 2019 и бе определен от Община ПЛОВДИВ за представител на творческата индустрия пред журито, определящо Европейска столица на културата за 2019 година. През септември 2015г.,Инкубатор беше посетен и от президентът Росен Плевналиев и кмета Иван Тотев , като целият екип беше поздравен за това, което прави за Пловдив.

     президентът Росен Плевналиев Кмета Иван Тотев и Стефан Горанов НПО Инкубатор Пловдив              Еврокомисията определяща Европейска столица на Културата 2019 на визита в Инкубатор

 

Президентът Росен Плевналиев кметът Иван Тотев, заедно със Стефан Горанов по време на визитата в Инкубатор Еврокомисията, определяща Европейска столица на културата 2019 по време на посещението си в Инкубатор

В името на нашата подкрепа към Пловдив, като Европейска столица на културата 2019, искаме да подадем ръка и на творците, не само в Пловдивска област. Мисията ни е да допринесем за разпространяването на добрите артистични практики в цялата страна. Така, Националната творческа мрежа се превръща в културен посланик на каузата „Заедно“ в България.

лого инкубатор

Filed under:АктивностИнициативиПроекти || Tagged under:
Author: