декември 9, 2015

Workshop Hub – Kanape Studio TM

Пространството „Workshop Hub“, е първото, в което  Инкубатор позиционира творчески екип. Това е КАНАПЕ СТУДИО ТМ. КАНАПЕ СТУДИО повече от 15 години е популярна марка в изработването на лимитирани висококачествени продукти от текстил, керамика, канаваца и много други. В дългогодишни […]

Filed under: Пространства || Tagged under:
0 comments || Author:

декември 9, 2015

Creative Corners

Creative Corners е обособено пространство в творческия комплекс „ИНКУБАТОР“,  предназначено за хора, които се развиват и работят на свободна практика  в областите: архитектура, медии, уеб технологии и дизайн във всичките му форми. Освен това, тук работят и част от екипите,  […]

Filed under: Пространства || Tagged under:
0 comments || Author:

декември 9, 2015

Sound Trap

Творчески комплекс Инкубатор подкрепя талантите във всичките им форми. За това не можем да оставим на заден план музиката. Sound Trap е пространството, в което млади творци в областите: музика, танц, театър, визуализация, сценография и съпътстващите ги, творят на воля… […]

Filed under: Пространства
0 comments || Author:

декември 9, 2015

Trap Gallery

Trap Gallery е галерия, намираща се под земята и по-точно под The Craft Station. Това е галерията на младите автори. Създадена е с цел популяризиране изкуството на изявени и неизявени таланти. Тук даваме възможност на млади, някои от тях все […]

Filed under: Активност, Пространства || Tagged under:
0 comments || Author:

декември 9, 2015

The Craft Stition

The Craft Station част от Творчески комплекс Инкубатор, e артистична среда с площ 350 м2, в която са позиционирани 11 работни станции, и отделно пространство за провеждане на събития, школи уъркшопове, кръжоци и др. The Craft Station разполага с керамична и текстилна […]

Filed under: Пространства || Tagged under:
0 comments || Author: