Мобилн творческа межа за култура и изкуство

„Работим заедно за по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща  Европа”

 

За проекта:

„Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“ е проект на сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“, който създава ефективна устойчива платформа за насърчаване на разнообразието в областта на културата и изкуствата чрез осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание и форми.  Посредством предвидения комплекс от синергични дейности, проектът ще предостави възможност за развиване и повишаване капацитета на културните оператори, включени в него, както и ще спомогне за засилване на двустранните отношения и насърчаване на културното многообразие чрез планираните събития за публиките и целевите групи на проекта. 

Проект  BGCULTURE-2.001-0048-C01 “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“  се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за  изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.

creative network

Какво правим?

Проектът спомага за развитието на автори и привличането нови културни публики в периферните зони на големите градове, както и в различни по-малки населени места в страната. Чрез дейностите си предлагаме богата палитра от културно съдържание и формати, чрез синтез на изкуства и стимулиране на културното предприемачество. Платформата дава поле за изява на местни автори, творчески колективи, самодейни формирования, школи и артисти, като популяризира авторите на местно ниво и привлича нови публики.  

Атрактивната зона за изкуство и култура е напълно оборудвана със сцена, озвучение и осветление, двуетажен автобус за целите на творческите работилници. „Мобилна творческа мрежа“ се позиционира в различни локации в страната и дава възможност за взаимодействие между културни мениджъри и авотири.

Екипът на организацията предоставя на участниците професионалната помощ и експертиза в областта на: осветление, сценография, изграждане на технически и сценични съоръжения, озучители, декоратори и експерти техническа помощ. Всички включили се получават широко медийно отразяване и популяризиране на дейностите. В рамките на проекта, автори и артисти биват включени в онлайн платформа за изкуство и култура BuyMeCulture, която ще бъде комуникирана и представена на международно ниво.

   

Локално и Регионално ниво

Основните проектни дейности ще бъдат реализирани на два етапа: локално и регионално ниво. В Етап 1(локално ниво) са включени 4 периферни градски зони на гр. Пловдив, а именно – кв.“Коматево“, кв. „Столипиново“, Район „Западен“ и Район „Тракия“. 

Във втория етап на проекта, платформата просължава с турне из страната, където творческата зона се позиционира в 4 по-малки населени места в страната – Асеновград, Батак, Копривщица, Нова Загора. 

Основни активности по време на творческите турнета

  20.05.2022

  Изложби

  По време на творческото турне, се реализират съвместни изложби на талантливи млади художници от града – представители на училища, местни…
  20.05.2022

  Творчески работилници

  По време на турнето, различните публики ще могат да творят наравно с артисти и занаятчии и ще имат възможността да…
  02.11.2022

  Мобилна творческа мрежа представи таланти от Асеновград

    Третото издание на пътуващата “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство” се проведе на 31.10.2022 и 01.11. 2022г., когато…
  20.05.2022

  Зелени работилници

  Активностите предвиждат дейности, насочени към рециклирането, повторната употреба на материали и създаването на произведения от тях. Различен поглед ще бъде…
  05.11.2022

  Таланти от Район Тракия се представиха на сцената на Мобилна творческа мрежа

    Парк „Елит“ (Парк 2019) в пловдивския район „Тракия“ стана домакин на четвъртото издание на пътуващата „Мобилна творческа мрежа за…
  13.04.2023

  Plovdiv Vibes 2023 – Наследство и бъдеще

  Третото издание на Plovdiv Vibes надгражда изминалите си издания и градските зони на своя обхват, давайки подходяща основа за по-голям…

  Включи се като участник

  Ако си автор, част от творчески колектив, самодеен артист, майстор, творец на свободна практика или се развиваш в каквото и да е друго традиционно или алтернативно изкуство – заяви своето желание за включване в събитията на „Мобилна творческа мрежа за изкуство и култура“, които ще се проведат в Пловдив, Копривщица, Батак, Асеновград и Нова Загора през 2022/23г.

  Отворена покана за автори

  Партньори

  partners cbrnm

  За целите на проекта „Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“, сдружение „Творчески комплекс Инкубатор“ успешно си партнира с норвежката организацията  CBNRM, която има участие като партньор в реализацията на различни проекти, финансирани по ФМ на ЕИП и ЕС в Латвия, България, Румъния и Словения.

  В рамките на проекта, партньорите имат балансирано участие и в жизнения цикъл на комплекса от дейности, предоставяйки възможност за засилване на двустранната комуникация, междукултурния обмен и създава предпоставки за лесен трансфер на знания, ноу-хау и практики в областта на културата, изкуството и креативния сектор.

  Проект  BGCULTURE-2.001-0048-C01 “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство“  се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 180 000 €, предоставена от  Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 
  Основната цел на проекта “Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство” е да създаде ефективна и устойчива платформа за насърчаване на разнообразието в областта на културата и изкуствата чрез осигуряване на широка обществена достъпност до културно съдържание и форми. 
  Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за  изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа. 
  www.eeagrants.org
  Back to top button