януари 6, 2016

Plovdiv Stage Park

PLOVDIV STAGE PARK

Plovdiv Stage Park е проект на Инкубатор, създаден в подкрепа на културните мениджъри, за да ги стимулира да оптимизират  инициативите си, свързани със събития в градска среда. Това е проект, част от стратегията и програмата на Инкубатор, за общодостъпен културен календар 2014-2020, обвързан с титлата на  Пловдив – Европейска столица на културата 2019 година.

Проектът се осъществява чрез обособяването на една основна  фестивална зона, която се намира  в рамките на град Пловдив, но на практика се намира извън жилищни зони, където да създава дискомфорт на гражданите. Отделно Plovdiv Stage Park включва и 10 сцени в градска среда – паркове, спортни зони и други .

Инкубатор ще изгради и дари тези сцени на Пловдив, като те ще могат да бъдат използвани безвъзмездно от всеки, който кандидатства за конкретна сцена и бъде одобрен. Освен безвъзмездното използване на сцените, Инкубатор ще предоставя техническо оборудване за обезпечаване на събитията. С този проект Инкубатор цели да стимулира хора и организации да създават все повече проекти, свързани с изкуството и културата в град Пловдив, намалявайки значително трудностите що се отнася до техническо оборудване и липса на обособени места за провеждането на техните събития. Фестивалната зона която ще носи името Plovdiv Stage Park, е първата в България специално обособена зона за провеждане на фестивали, концерти и други музикални събития.

plovdivstage park

Filed under:На ОткритоПроектиФестивали || Tagged under:
Author: