Образователно кино „на открито“

При позициониране на платфотмата, ще бъдат прожектирани пълнометражни и късометражни филми с обучителен характер, насочени към сфери като: изкуство и история на изкуството; типичните особености на културата на съответна локация, в която се провежда събитието и традиционните белези на района; специфични техники и похвати в занаятите, целящи възбуждане на творческия интерес у публиката за самостоятелното им прилагане и др.;

Инкубатор отправя своята отворена покана за включване на местни автори, развиващи се професионално и непрофесионално в сферата на киното и визуалните изкуства, които искат да представят своето творчество

Отворена покана за автори
Back to top button