Работа с уязвими групи

Всички мероприятия ще са с осигурен безпрепятствен достъп за лица с увреждания, хора в неравностойно положение и ще създават възможност за социално включване в общността на лицата от уязвими групи, вкл. – от ромски произход. Планираните поддейности ще позволят непринудената среща и включване на лица от различни прослойки и с различни особености. Целта на културата е да сближава общностите, поради което всички събития ще са отворени за желаещите лица, независимо от техния пол, раса, етническа принадлежност и социален статус

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button