Танцово изкуство

Мобилна творческа мрежа за култура и изкуство цели представянето на съвременен прочит на танцовото изкуство в съчетание със спорта, като лесен, достъпен, интерактивен подход за възприемане на този вид култура, предоставяйки възможност участниците да получат лесен достъп едновременно до танца като форма на изразяване на личността и средство за пренос на послания и физическата активност, така важна и липсваща в съвременния живот.

Инкубатор отправя своята отворена покана за включване на танцови школи и ансамбли от градовете Пловдив, Копривщица, Асеновград, Батак, Нова Загора и регионите за включване като участници по време на събитията в техните градове

Отворена покана
Back to top button