Творчески работилници

По време на турнето, различните публики ще могат да творят наравно с артисти и занаятчии и ще имат възможността да опознаят и придобият творчески и технически умения за използване и приложение на различни похвати в областта на работата с дърво, керамика, вълна, стъкло и др. и традиционни изкуства като: тъкачество, предачество, рисуване и други в зависимост от местната култура.

Инкубатор отправя своята отворена покана за включване на автори от градовете Пловдив, Копривщица, Асеновград, Батак, Нова Загора и регионите за включване като участници по време на събитията в техните градове

Отворена покана за включване
Back to top button